Bygningen

Om arkitektur, kunstværker som man finder i og omkring den fredet bygning

Fredet bygning

Kildeskovshallen er klassificeret som fredet byggeri pr. 17/11 1999.
Det betyder i praksis at Det særlige Bygningssyn under Kulturarvstyrelsen skal godkende alle ændringer i det nuværende byggeris udformning – interiør som eksteriør.

I praksis betyder det at

  • Al vedligeholdelse, dvs. reetablering i eksisterede farver og materialer kræver ikke forudgående godkendelse og kan iværksættes af Kildeskovshallens daglige ledelse i henhold til Fredningsmanualen.
  • Alle ændringer af bygningsdele (herunder ny slags loft, gulv, væg, farve, placering af dørhuller og fast inventar (skabe/bede mv.) kræver forudgående godkendelse.
  • Det særlige Bygningssyn har vetoret.

Dette har følgende konsekvenser

  • Vedligeholdelsesprojekter kan tage længere tid.
  • Vedligeholdelsesprojekter koster flere penge.
  • Som tommelfingerregel tager vedligeholdelsesprojekter der skal godkendes 3 gange så lang tid og koster 3 gange så meget.

Arkitektur

Kildeskovshallen er opført i 3 etaper, 1966-1969 og 1970-1972. Arkitekter var Karen og Ebbe Clemmensen, MAA, samt landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt, MDL. Hallen er indpasset i den oprindelige "Kildeskov". Alle ydervægge mod have og skov er udført i glas, hvorved man forstærker indtrykket af bygningsanlæggets beliggenhed i et område med skovkarakter.

I 2001-2002 opførtes det nye svømmeanlæg med 50-m og babybassin, i samarbejde med Kulturarvstyrelsen og Ebbe Clemmensen. Tilbygningen, som er tegnet af Entasis arkitekter, føjer sig naturligt til det oprindelige byggeri og omgivelserne. Det bebyggede areal er 1.620m2 hvor etagearealet er 2.036 m2.

Der er anvendt brune profilerede mursten i den nederste etage og i muren omkring "Solplænen", således at murene "gror op" af skovens lave bundbeplantning.

Hele anlæggets bebyggede areal er på 9.700 m2 hvor etagearealet er 19.740 m2 og rummer 5 svømmebassiner, 2 idrætshaller, 4 idrætssale, gymnastiksal, samt diverse møde- og klublokaler. Herudover forefindes et cafeteria, et fitnesscenter og en fysioterapi.

Kildeskovshallen modtog i 1969 anerkendelsen "Hovedstadens forskønnelse"

Kunstværker

I og omkring Kildeskovshallen findes flere kunstværker.

Ved hovedindgangen har Kunstneren Henning Damgård-Sørensen udført et relief bestående af abstrakte former og figurer i formsten svarende til facadens teglmateriale og stenformater, delvis udført med farvede glasurer.

I Vadegraven ud for 25-m bassinet er motivet udført i fliser af Henning Damgård-Sørensen. Kunstværket kan ses fra både svømmehallen og caféen.

På solplænen uden for 25-m bassinet står figuren "Syntese over liv", som er udført af kunstneren Børge Jørgensen i rustfrit stål.

På solplæne over for caféen står skulpturen "Hvilende svømmer", som er udført af kunstneren Thyre Boldsen i Naxos-marmor.