Facilitetsudvalget

Formålet med Facilitetsudvalget er at give foreningerne i Gentofte Kommune et fælles udvalg, som samarbejder med Gentofte Kommunes idrætsanlæg.

Samtlige foreninger kan stille med en repræsentant til Facilitetsudvalget.

Under facilitetsudvalget oprettes fire underudvalg, klik på underudvalget, for at komme til oversigt over mødeaktiviteter:

Samtlige foreninger har ret til at deltage i de underudvalg, hvor deres idrætsgren er repræsenteret. De fire underudvalg vælger deres egen formand, og laver udkast til fordeling af tid for hver deres område.

Den endelige fordeling besluttes af Facilitetsudvalget.

Derudover oprettes en række brugerudvalg, som skal fungere som rådgivende organ for Gentofte kommunes idrætsanlæg. 

Kontaktpersoner

Alle klubbernes kontaktpersoner er registret på Foreningsportalen.

Gå til Foreningsportalens Loginside

På Foreningsportalens loginside, er der videre adgang til oprettelse af bruger.

Forretningsorden og årshjul

Se forretningsorden for Facilitetsudvalget

Se forretningsorden for Facilitetsudvalgets underudvalg

Se Facilitetsudvalgets årshjul for fordelingen