Oversigtskort

Oversigtskort af Kildeskovshallen

Oversigtskort over Kildeskovshallen

Find den rigtige indgang:

Skal man finde hen til en speciel indgang, kan man finde dem på oversigtskortene nedenfor.

Se oversigtskort for de enkelte indgange

Der vil åbne en pdf-fil med det ønskede kort.

Find rundt indenfor i Kildeskovshallen:

Klik på kortet for at se kort indenfor i Kildeskovshallen. Vil man se svømmehallen klik da på et af bassinerne. For overblik over boldhaller eller mødelokaler, klik da på indgang C, D eller F.

Der vil åbne en pdf-fil med det ønskede kort.

Kildeskovshallen oversigt

 

Direkte links til oversigtskort indenfor i Kildeskovshallen

Svømmehal Boldafsnit

Der vil åbne en pdf-fil med det ønskede kort.

Indgang A - Handicap Svømmehallen Indgang C Indgang D Indgang F