Værdier

I Kildeskovshallen arbejder alle med det samme VÆRDIGRUNDLAG. Disse værdier er de grundlæggende elementer, der på alle niveauer skal præge arbejdet i huset og være de bærende værdier i vores adfærd

DUKA - Dialog og udvikling baseret på kvalitet og ansvarlighed

Dialog

Dialogen med alle brugerne af huset og medarbejderne, er nødvendig for at træffe de rigtige beslutninger og for at huset er et godt sted at være. Dialogen finder sted i åbenhed, så de gode argumenter kommer i fokus.

Udvikling

Udvikling af huset og vores opgaveløsning, er en vigtig forudsætning for en god og moderne arbejdsplads. Vi vil selv være med til at præge udviklingen og sætte nye normer for vores hus på alle områder.

Kvalitet

Kvalitet i vores arbejde er vigtig i de tilbud vi stiller til rådighed for de mange brugere. Der er mange kvalitetsnormer, som specielt personalet i svømmehallen skal leve op til, men vi vil også selv sætte kvalitetskrav til opgaveløsningen for andre områder i huset og vil indenfor de givne rammer forsøge at forbedre de eksterne krav.

Ansvarlighed

Ansvarlighed i vores arbejde er altafgørende. Vi skal kunne stole på hinanden og de aftaler vi laver og have tillid til at opgaverne bliver løst bedst muligt. Den enkelte skal være ansvarlig for sin opgave, men i afdelingerne og på tværs af afdelingerne skal vi også hjælpe hinanden med at løse opgaverne.