Om hallen

Vision og mål for Kildeskovshallen

Kultur- og Fritidsudvalgets vision for fritidsområdet

At alle borgere, uanset alder, skal have mulighed for at deltage aktivt i et varieret fritidsliv, hvor der er indflydelse på aktivitetsmulighederne, og hvor initiativtagerne i dialog med kommunen til stadighed søger at tilpasse rammer og muligheder efter efterspørgslen.

Kildeskovshallens vision

Vi vil være Danmarks bedste idrætsanlæg og et samlingspunkt for alle der ønsker et aktivt liv.
Med vores brugere og andre samarbejdspartnere vil vi udvikle Kildeskovshallens unikke bygning, så den til stadighed rummer optimale rammer for de aktiviteter der foregår.

Kildeskovshallens mål

Kildeskovshallens mål og resultatkrav er fastlagt i en intern kontrakt indgået med Kultur- og Fritidsudvalget for perioden 1/1 2005- 31/12 2007. De 4 overordnede målsætninger i kontrakten er:

  • Levere god service til brugerne i Kildeskovshallen
  • Forbedre dialog og information overfor brugerne og med interne og eksterne parter
  • Bedre og højere aktivitetsniveau i Kildeskovshallen
  • Styrke og forbedre en sikker administration overfor interne og eksterne samarbejdsparter.