Ordensregler

For at alle kan have det rart i svømmehallen gælder følgende regler.

Billede af skammel ved 50m bassin

 Generelt:

 • Kildeskovshallen er røgfrit område.
 • Personer der er påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol har ikke adgang til svømmehallen eller omklædningsfaciliteterne. 
 • Personer som lider af smitsomme sygdomme af enhver art, har ikke adgang til svømmehallen eller omklædningsfaciliteterne.
 • Opsætning af plakater o. lign. er kun tilladt med forudgående tilladelse fra ledelsen.
 • Det er ikke tilladt at færdes med sko i bruserum og svømmehal. Gæster som ønsker adgang skal benytte overtrækssko eller indendørssko. 
 • Vi henstiller til god tone og respektfuld tale i al dialog med personale og andre gæster. Provokationer eller anden uacceptabel adfærd kan medføre bortvisning.

Omklædning:

 • Brug af mobiltelefon, PC og Pads er ikke tilladt i omklædnings- og brusefaciliteter
 • Børn og babyer skal benytte børneafdelingen; fælles rum A, B og C på herreafdelingen og fælles rum D, E og F på dameafdelingen. Der må ikke være børn på voksenafdelingen. Voksne uden børn har ikke adgang til børneafdelingen.
 • Drenge må benytte pigeafdelingen og piger må benytte drengeafdelingen til og med 6 år.
 • Omklædning foregår opdelt efter køn. I overensstemmelse med lovgivningen anvises særlige omklædningsfaciliteter for transkønnede, interkønnede og non-binære. 
 • Der skal foretages grundig afvaskning af hår og krop uden badetøj før der er adgang til svømmehal og koldtvandsbassin. Bade-/brusehætte kan benyttes i stedet for hårvask.
 • Der skal af hygiejniske årsager siddes på håndklæde i sauna.

Bassinerne:

 • Adgang til bassinerne må kun ske med gyldig billet/kort.
 • Livredderne holder opsyn! Badning sker på eget ansvar.
 • Der skal foretages grundig afvaskning af hår og krop uden badetøj før der er adgang til svømmehal og koldtvandsbassin. Bade-/brusehætte kan benyttes i stedet for hårvask.
 • Børn under 10 år skal være konstant under opsyn af en voksen (16 år+) når de er i bassinerne.
 • Anvisningerne for bassinernes benyttelse, som oplyst på diverse skilte, skal respekteres.
 • Det er ikke tilladt at have tyggegummi i bassinerne.
 • Banesvømning under vandet og dykning i springbassin er tilladt efter forudgående aftale med livredderen. Specialdykning må kun foregå i klubregi.
 • Af hensyn til badesikkerheden gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt

-          at forurene bassinerne og arealerne i tilknytning hertil

-          at springe på hovedet i lave bassiner

-          at løbe, at skubbe, eller at holde andre under vandet

-          at medbringe for en svømmehal uhensigtsmæssige objekter

 • Bolde og monofinner må kun benyttes til undervisning
 • Snorkel må kun benyttes til svømning i 50 m bassinet
 • Brug af foto- eller videokamera er kun tilladt med tilladelse fra livredderen

Undervisning i baner og bassiner med offentlig adgang 

Der må ikke udøves privat virksomhed i Kildeskovshallens faciliteter, såsom træningsvejledning, fysiske behandlinger, salg eller anden selvstændig virksomhed uden der er booket faciliteter specifikt hertil, samt opnået skriftlige tilladelse fra Kildeskovshallens administration/ledelse. 
Dvs. der må ikke drives privat virksomhed på baner og i bassiner med offentlig adgang i svømmehallen.

*Personalets anvisninger skal til en hver tid efterkommes

 - undladelse heraf vil medføre bortvisning.*