Gå til hoved indhold

 

Babybassinet er lukket i uge 29 fra den 15/7 – til 19/7, begge dage inkl. 

Se svømmehallens sommeråbningstider her: Åbningstider Sommer 2024

 

Babybassinet er lukket i uge 29 fra den 15/7 – til 19/7, begge dage inkl. 

Se svømmehallens sommeråbningstider her: Åbningstider Sommer 2024

Myndighedskrav

Kildeskovshallens svømmehalsdrift er lovgivningsmæssigt reguleret af Miljøministeriet.

Vejledninger omkring svømmehaller

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om krav til vandkvalitet trådte i kraft juni 2016. Det er BEK nr. 918 af 27/06/2016 der pt. er gældende.

Denne bekendtgørelse regulerer kvalitetskravene og de hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg. Bekendtgørelsen fastsætter herunder regler om recirkulering, filtrering og desinficering af vand samt regler om svømmebadsanlæg med brug af overfladevand. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om tilsyn med kvalitetskravene til vandet i svømmebadsanlæg samt med hygiejnen i tilknyttede anlæg.

Læs bekendtgørelsen her:

 

Sikkerhed ved offentlige badeanlæg

I svømmehallens åbningstid for publikum er der livredderopsyn ved bassinerne.

Svømmehallens sikkerhedsmæssige forhold tager udgangspunkt i Rådet for Større Badesikkerheds retningslinjer "Sikkerhed ved offentlige badeanlæg" der blandt andet omhandler:

  • Opsyn ved offentlige badeanlæg
  • Uheldsrapportering og analyse
  • Alarmerings- og evakueringsplaner
  • Førstehjælpsudstyr
  • Ordensregler og skiltning

Læs hele brochuren her:

Forside af brochuren Sikkerhed ved offentlige badeanlæg

 

Vejledning om kontrol med svømmebade

Desuden findes "Vejledning om kontrol med svømmebade 2020", hvor du bl.a. kan læse en generel beskrivelse af svømmebade. Her kan du bl.a. finde information om drift, kemikalierne i vandet, hygiejnen og baderegler.

Læs hele vejledningen her:

Rapporten "Vejledning om kontrol med svømmebade"

 

Vejledningen om godkendelse af svømmebade

Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af de oplysninger, der bør indgå i godkendelsen af et svømmebadsanlæg.

Læs publikationen her:

Vejledning om godkendelse af svømmebade

 

Erhvervslivredderprøven

Livredderne i Kildeskovshallen har bestået erhvervslivredderprøven, som stemmer overens med Dansk Svømmeunion / SvømDanmark. Erhvervslivredderprøven består af to dele. En anlægsdel og en bassindel. Indholdet af prøven justeres, således det til enhver tid lever op til tidens krav.

Læs mere om indholdet her:

Indhold i erhvervslivredderprøven