Myndighedskrav

Kildeskovshallens svømmehals drift er lovgivningsmæssigt reguleret af Miljøministeriet.

Bekendtgørelse

I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 er defineret:

  • Anvendelse og godkendelse af svømmebadsanlæg
  • Tilsyn og påbud
  • Kvalitetskrav til bassinvandet
  • Anlægs- og driftskrav
  • Kontrol med bassinvandet

Se "Bekendtgørelsen om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet".

Se "Vejledning om kontrol med svømmebade".

Se "Vejledning om godkendelse af svømmebade". 

I svømmehallens åbningstid for publikum er der livredderopsyn ved bassinerne. Svømmehallens sikkerhedsmæssige forhold tager udgangspunkt i Rådet for Større Badesikkerheds retningslinier "Sikkerhed ved offentlige badeanlæg", som beskrevet på badesikkerhed.dk

Livredderne har bestået erhvervslivredderprøven, se mere på dansksvømmeunion.dk