Myndighedskrav

Kildeskovshallens svømmehals drift er lovgivningsmæssigt reguleret af Miljøministeriet.

Billede af rapport fra miljøministeriet

I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 er defineret:

  • Anvendelse og godkendelse af svømmebadsanlæg
  • Tilsyn og påbud
  • Kvalitetskrav til bassinvandet
  • Anlægs- og driftskrav
  • Kontrol med bassinvandet

Se "Bekendtgørelsen om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet".

Se "Vejledning om kontrol med svømmebade".

Se "Vejledning om godkendelse af svømmebade". 

I svømmehallens åbningstid for publikum er der livredderopsyn ved bassinerne. Svømmehallens sikkerhedsmæssige forhold tager udgangspunkt i Rådet for Større Badesikkerheds retningslinier "Sikkerhed ved offentlige badeanlæg", som beskrevet på badesikkerhed.dk

Retningslinjer på badesikkerhed.dk

Livredderne har bestået erhvervslivredderprøven, som stemmer overens med dansk svømmeunion.

Fin erhvervslivredder prøven på dansksvømmeunion.dk