COVID-19

Vores boldhaller og sale er efter gældende restriktioner lukkede. Her kan du læse om de retningslinjer som der er i Kildeskovshallens aktivitetslokaler.

Krav om Mundbind

Alle borgere på 12 år og derover samt medarbejdere skal fra torsdag den 29. oktober bærer mundbind efter nedenstående retningslinjer.

Generelt for hele Kildeskovshallen

 • På alle indendørsarealer med offentlig adgang er der krav om at bære mundbind.
 • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned
 • Der er ikke krav om mundbind når man udøver eller underviser i, sin idrætsaktivitet.

 

Maks antal personer i lokalerne:

I Boldhal 1 må der maksimum være 50 personer. Ved kampe og stævner kan der tillades op til 500 personer under særlige vilkår. For personer over 21 år må der maksimum være 10 personer.

I Boldhal 2/Springcenter må der maksimum være 50 personer under 21 år. For personer over 21 år må der maksimum være 10 personer.

I Gymnastiksalen, Sal 1 og Sal 3 må der maksimum være 40 personer under 21 år. For personer over 21 år må der maksimum være 10 personer.

I Sal 2 må der maksimum være 16 personer under 21 år. For personer over 21 år må der maksimum være 10 personer.

I Satellitcafe er spærret af.

I omklædning 1-4 må der maksimum være 12 personer per omklædning

I omklædning 5-8 må der maksimum være 20 personer per omklædning

Vær opmærksom på følgende:

Følg de gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne vedr. hygiejne og afstand mv.

Der er opsat spritdispensere ved alle indgange og flere steder i boldafsnittet som vi anbefaler bliver brugt. Der er adgang til toiletter og håndvask.

Det anbefales at alle aktive udøvere og brugere selv medbringer ekstra håndsprit såfremt den aktivitet man dyrker kræver dette.

Der er ventilation i lokalerne, men det er en god idé at åbne vinduer/døre, hvor det er muligt, for at lufte ud i lokalerne en gang i timen. Husk at luk vinduerne inden I forlader lokalet.

Omklædningsrum er åbne og hver anden bruser er lukket for at sikre afstand i baderummene.

Særlige forhold i de enkelte lokaler:

Boldhal 1:

 • Ved arrangementer med tilskuer der overvejende sidder ned må der maksimalt være 500 personer i hallen.
 • For at opretholde afstand på tilskuerpladserne må kun hvert andet sæde benyttes. Dette betyder at der kan sidde 240 personer på tilskuerpladserne.
 • Foyeren til hal 1 - området fra indgang D til Hal 1 - må der maksimalt opholde sig 50 personer ad gangen.
 • Mål, volleynet o.lign. skal ikke rengøres efter brug, dog sikres god hygiejne ved at bruge håndsprit på hænderne før/efter man rør ved udstyret. 

Boldhal 2/Springcenter:

 • Pomfrites-graven er afspærret og kan ikke benyttes.
 • Udstyret skal rengøres efter brug såfremt det er muligt.
 • Løse redskaber, Stortrampoliner samt hæve/sænke grave kan benyttes efter aftale med LG Gymnastik.

Gymnastiksalen:

 • Man må godt benytte ribber, bomme og badmintonnet o.lign. 
 • Det er ikke muligt at låne udstyr til leg ved Fødselsdage. Man må gerne medbringe eget rengjort udstyr/legeredskaber (f.eks. ketcher, hockeystave o.lign.).
 • Skal man bruge måtter, skal man selv medbringe sin egen. Det er ikke muligt at benytte måtterne som befinder sig i salen.

Sal 1:

 • Man må godt benytte bordtennisborde, hvis man afspritter hænderne før og efter brug.
 • Det er muligt at åbne nødudgangen således at der ved holdskifte kan forlade salen den vej og det næste hold kan komme ind ad den normale dør.
 • Skal man bruge måtter, skal man selv medbringe sin egen. Det er ikke muligt at benytte måtterne som befinder sig i salen.

Sal 2:

 • Selvtræning/individuel træning uden træner/fysioterapeut er tilladt lørdag og søndag.
 • Holdtræning skal være booket og fremgå af infoskærmen.
 • Der skal holdes 2 meters afstand imellem alle aktive udøvere i lokale.
 • Der må kun være 1 bruger i gang pr. maskine/redskab.
 • Efter brug af maskiner og redskaber skal kontaktflader på disse desinficeres – der er overfladesprit i lokalet.
 • Træningsmåtter må ikke benyttes og eget udstyr må ikke medbringes.
 • Luft gerne ud under træningen men husk at lukke vinduerne inden du går.

Sal 3:

 • Brugere af sal 3 skal tørre måtterne af efter brug - der står en moppe og sæbevand i lokalet.

Satellitcafeen:

 • Skal du holde fødselsdag kan man ikke sidde der og spise. Derfor henviser vi at benytte vores cafe, hvor man skal bestille forplejning hos Ronaldos.
 • Det er ikke muligt at booke Satellitcafeen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller yderligere input er du velkommen til at skrive til kildeskovshallen@gentofte.dk

Senest opdateret 18-08-2020

I omklædning 1-4 må der maksimum være 12 personer per omklædning
I omklædning 1-4 må der maksimum være 12 personer per omklædning