Ordensregler

For alle kan have det rart i haller og sale gælder følgende regler

Ordensregler for Kildeskovshallens haller og sale

  • Anvisningerne for boldafsnittets benyttelse, som oplyst på skilte, skal respekteres
  • Boldspil er forbudt på gange, i omklædningsrum samt i lokaler der ikke er beregnet dertil
  • Sportsgulvene må kun betrædes med fodtøj beregnet til indendørs brug – udendørs fodtøj må ikke benyttes på sportsgulvene
  • Plakater og opslag må kun opsættes på de dertil indrettede opslagstavler og i henhold til hallens politik for opslag
  • Kildeskovshallen er røgfrit område
  • Brug af foto- eller videokamera er kun tilladt med forudgående tilladelse fra ledelsen, bortset fra optagelser af kampe samt stævner og opvisninger
  • Kildeskovshallen påtager sig intet ansvar for evt. Mistede værdigenstande under opholdet

** Personalets anvisninger skal efterkommes - undladelse heraf vil medføre bortvisning **