Glemte ting

Al henvendelse om glemte ting i haller og sale, skal ske til halvagten

Glemte sager bliver opbevares i vores glemmeskabe forskellige steder i boldafsnittet og tømmes hver anden uge.
Herefter opbevares glemte effekter på depot i 4 uger.

Vedrørende glemte ting skal der ringes til Halvagten på tlf. 40 93 00 16.