Gå til hoved indhold

 

Babybassinet er lukket i uge 29 fra den 15/7 – til 19/7, begge dage inkl. 

Se svømmehallens sommeråbningstider her: Åbningstider Sommer 2024

 

Babybassinet er lukket i uge 29 fra den 15/7 – til 19/7, begge dage inkl. 

Se svømmehallens sommeråbningstider her: Åbningstider Sommer 2024

Ordensregler for boldhaller & sale

Ordensreglerne er udarbejdet for at sikre dig og vores omgivelser.

Ordensregler

Generelt

  1. Anvisningerne for boldafsnittets benyttelse, som oplyst på skilte, skal respekteres og overholdes.
  2. Personalets anvisninger skal til en hver tid efterkommes. Undladelse heraf medfører bortvisning.
  3. Boldspil er forbudt på gange, i omklædningsrum samt i lokaler der ikke er beregnet dertil.
  4. Sportsgulvene må kun betrædes med fodtøj beregnet til indendørs brug – udendørs fodtøj må ikke benyttes på sportsgulvene.
  5. Plakater, pjecer eller anden form for reklame er ikke tilladt uden en gyldig aftale med Kildeskovshallens ledelse.
  6. Det er ikke tilladt at ryge på Kildeskovshallens arealer - hverken indenfor eller udenfor. Dette gælder både cigaretter, e-tobak, snus og andre tobaksprodukter.
  7. Brug af foto- eller videokamera er kun tilladt med forudgående tilladelse fra Kildeskovshallens ledelse - med undtagelse af optagelser/fotos fra kampe, stævner og opvisninger. I tilfælde af tilladelse fra Kildeskovshallens ledelse, må fotos eller videomaterialet ikke indeholde andre personer end den/de tiltænke personer, som skal fotograferes eller filmes.
  8. Kildeskovshallen påtager sig intet ansvar for eventuelle mistede værdigenstande under opholdet.