Brugerundersøgelser

Kildeskovshallen besøges årligt af ca. 800.000 brugere med forskellige ønsker og behov i svømmeafsnittet, i boldafsnittet og i mødelokalerne

Hver dag taler vi med rigtigt mange af vores brugere og vi synes derfor vi har en god fornemmelse for deres forskellige ønsker og behov.
Mange af brugerne er desuden organiserede og har brugerrepræsentanter, som vi jævnligt holder møder med, men mange er ikke organiserede og har derfor ikke noget formelt talerør.
Ud over den daglige snak og brugermøderne, synes vi det er vigtigt, at vi en gang imellem spørge brugerne om deres oplevelse i en struktureret brugerundersøgelse.

I december 2005, december 2006 og december 2007 spurgte vi brugerne af svømmehallen om deres oplevelse via en terminal opsat ved udgangen. Ved hver undersøgelse fik vi ca. 2000 tilbagemeldinger, som vi kunne arbejde med.
Så fulgte et par år med en større renovering af svømmehallen, hvor det ikke var relevant at spørge brugerne.

I 2011 og 2012 har vi sat fokus på vores service og derfor var det naturligt at starte processen med at spørge brugerne, denne gang i hele hallen, om deres oplevelser.
Via et link på hallens hjemmeside spurgte vi i perioden 6. maj til 6. juni 2011 brugerne om deres oplevelser og i alt 313 brugere svarede på hele eller dele af undersøgelsen.

Mange af resultaterne er vi glade for og viser vi har en god fornemmelse for brugernes ønsker og behov, men der er også resultater som vi ønsker at forbedre, ved at arbejde med dem i det næste år. Her er et par af resultaterne for hele hallen:

  • 67 % af dem, der var i kontakt med personalet syntes, personalet var imødekommende
  • 65 % svarer, at de sandsynligvis vil anbefale Kildeskovshallen til andre
  • 60 % har alt i alt oplevet besøget i Kildeskovshallen som godt eller meget godt
  • 59 % af dem, der fik hjælp, synes de fik den hjælp, de havde brug for
  • 45 % synes rengøringsstandarten er god, mens 28 % synes den er dårlig

Se den fulde undersøgelse her, hvor man desuden kan se, hvordan resultaterne fordeler sig alt efter tidspunkt for besøget, hvilket område man har besøgt, alder, køn mv.

I resten af 2011 vil vi arbejde med resultaterne på vores personalemøder i hele hallen. Vi vil forsøge at forbedre resultaterne og vi vil fortælle vores brugere om de områder, hvor vi ikke har mulighed for at ændre på vilkårene. Desuden vil vi lave flere brugerundersøgelser, som vi håber brugerne vil deltage i.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores brugerundersøgelser, kan du kontakte hallens ledelse på Kildeskovshallen@gentofte.dk