Lav temperatur lørdag morgen

Vi ønsker at udnytte energien på bedste mulige måde. Men det giver nogle udfordringer.

Varme tilførelsen til bassinerne er skiftet, for at udnytte fjernvarmeenergien bedst muligt. 
Grundet af tekniske udfordringer, når temperaturen ikke at komme op på de ønskede værdier til lørdag morgen. 
Der er mest tale om 25m og muligvis springbassinet, på grund af bassinernes størrelse.  

Temperaturen vil komme op på normalen op af dagen.

Vi arbejder på højtryk på at få temperaturen op.