Arbejde i 50m bassin

Akut arbejde på "broen" i 50m bassin gør at vi lægger 2 banetove på tværs af bassinet. I skal respektere disse afspærringer, da det er for jeres egen badesikkerhed. 

Der må gerne svømmes hen til banetorvene og tilbage igen.

Beklager de gener det medfører.

Med venlig hilsen 

Teknikken