Aflysninger i boldhaller & sale 2017

Al aktivitet er aflyst

17-12-2017 kl.9-14.30 i hal 1, hal 2, sal 1, sal 3, garderobe & gymnastiksal pga. LG Gymnastik Juleland.

Al aktivitet er aflyst

06-12-2017 kl. 8.30-13.30 i hal 1, hal 2, gymnastiksal, sal 1 & sal 3 pga. Idrætsdag for Busses Skole.

Hal 2 lukket

22-06-2017 pga. klargøring af translokation for Gentofte HF kl.8-18