GSK erstatningssvømning

kl. 15.30-17.00 i 25m samt springbassin